KLANT
Fermulo BV

WERKZAAMHEDEN
Logo, huisstijl, website, diverse uitingen

WANNNEER?
2018

Voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het Primair Onderwijs

SiDi PO is een toolbox voor cognitief talent, waarmee leerkrachten in het primair onderwijs tot een professionele signalering en schooldiagnose kunnen komen van excellente en (hoog)begaafde leerlingen. De applicatie geeft de leerkracht de regie om samen met ouders en kind in overzichtelijke stappen na te gaan of er sprake is van een leervoorsprong, hoogbegaafdheid en eventuele bijkomende belemmeringen. 

NIO heeft voor SiDi PO zowel het online concept als het design en de ontwikkeling van de applicatie en website voor onze rekening genomen. Tevens voegden we een functie toe voor de financiële administratie bij de afhandeling van afgesloten abonnementen. Deze koppeling is gebaseerd op NIODX, een standaard product van NIO, waarmee we zeer gecontroleerd koppelingen tussen systemen tot stand kunnen brengen. Op basis van het bestaande Excel-product SiDi ontwikkelden we een compleet nieuwe online applicatie: SiDi PO. 

Over Eduforce
Uitgeverij Eduforce ontwikkelt onderwijsmaterialen voor het basisonderwijs, met passie en gedrevenheid, gericht op het talent van elke leerling. Eduforce is onderdeel van Cedin.

 

Ontwerp logo
Ontwikkeling applicatie en website